Journal of human resource management perspectives: insights on resource management practices, Vol. 05, no. 01-02 (2020) - Colombo: CIPM Cri Lanka, 2020. - 01.06.2020-30.06. 2020, 01.12.2020-30.12.2020

25132733

658.3005 / JOU
© University of Jaffna